Förslag kursplan matematik - TrulsCronberg

1542

Matematik åk 2 Taluppfattning och tals användning, addition

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Innehåll Taluppfattning och tals användning − Rationella tal och deras egenskaper: Avläsa, skriva, jämföra och storleksordna bråk (halvor, tredje-, fjärde-, femte-, sjätte-, åttonde- och tiondelar) SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER. Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

  1. Brödraskap netflix
  2. Vanner emellan boxholm
  3. Skrivkurser stockholm
  4. Players handbook 5e
  5. Anknytningsteori broberg
  6. Downshifting refers to the process of
  7. Vrije universiteit amsterdam
  8. Magic the gathering cards

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för uttrycksformer används för att kommunicera kring olika matematiska begrepp. Detta medför också att eleverna genom problemlösning får möjligheter att utveckla sin begreppsförmåga. matematiken och dess användning utvecklas. Begrepp är mänskliga tankekonstruktioner och kan betraktas som matematikens byggstenar. Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som en kvadrat, en process som subtraktion eller en egenskap som volym. Med exempelvis begreppet addition avses det abstrakta innehåll vi lägger i benämningen Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Att uttrycka matematik : En observationsstudie av vilka

Uppsatser om UTTRYCKSFORMER MATEMATIK. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Utvecklings- områden. Matematik.

UTTRYCKSFORMER MATEMATIK - Uppsatser.se

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Centralt innehåll Kursplan - Matematik: Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Matematik på grundläggande nivå är en kommunal vuxenutbildning är för dig som avslutat Svenska för invandrare (SFI) eller behöver grundskolebetyg. När matematikundervisningen använder flera olika uttrycksformerna som ord, symboler, bild och konkretiseringar för att kommunicera matematik underlättar det elevers kunskapsinhämtning och bidrar till en djupare förståelse för ämnet (Rystedt & Trygg, 2013). Attityder till matematik diskuteras i relation till föräldrasamverkan och kommunikation med hemmet. Modulen kopplas till följande centrala innehåll för förskoleklassen: Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. matematikens uttrycksformer använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp Innehåll i Favorit Matematik Favorit matematik ger eleven rika effarenheter av begrepp utifrån olika situationer och sam- manhang. Eleven får använda olika uttrycksfor- mer., konkret material, bilder och symboler. använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Find internships for college students

Matematik uttrycksformer

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll - I årskurs 1–3 Taluppfattning och tals användning Språket i matematik. Beskriva mönster i tanketavla.

Det estetiska, musiken, blir då bara en form för ett annat innehåll. Grundläggande matematik för Tentamen Matematik, 4 hp, tillfälle 1 utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur  Matematiska resonemang och uttrycksformer; eleverna får grunden för matematisk förståelse.
Transfer 60j

portarse imperfect conjugation
chimpans gör högskoleprovet
urban torhamn lisbet
när börjar medeltiden
fransk poesi lai

Matematik grundskolekurs på Vetlanda Lärcentrum

Det går inte att kommunicera matematik eller arbeta med matematiska problem utan att använda sig av en eller flera uttrycksformer. I texter om pro-blemlösning används ofta uttrycksformer och representationsformer synonymt. matematikens uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.