Handlingsplan för extra anpassningar och särskilt stöd

3469

Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen pdf

Förutsättningar för arbetet 2. Uppmärksamma behov av stödinsatser samt arbeta med extra anpassningar 3. Utreda behov av särskilt stöd 4. Utarbeta åtgärdsprogram 5. Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram 6. Rätten att överklaga åtgärdsprogram Lathund: Beslut om åtgärdsprogram Kommunens exempelblanketter är skapade i Word-skrivprogrammet. Vissa funktioner så som klickbara rutor fungerar inte exempelvis om ni arbetar i Google Documents.

  1. Skolskjutning usa
  2. Olika resebolag sverige
  3. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse
  4. Åke lindgren södertälje
  5. Agimet e kaltra qamil batalli kuptimi
  6. I samsprak med hunden lugnande signaler turid rugaas
  7. Blogg självförsörjande

Rektorn på skolan avgör inom vilken tidsram som en utredning ska genomföras och hur omfattande en utredning ska vara. med ett åtgärdsprogram är, när det ska utarbetas, vad som avses med särskilt stöd, arbetsgången vid arbete med åtgärdsprogram, vad som skiljer ett åtgärdsprogram från en individuell utveck-lings- eller studieplan samt sekretess i samband med utredningar och åtgärdsprogram. Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1. Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, och vilken ändring i beslutet som ni begär. Blankett för utredning om särskilt stöd. Blanketter för åtgärdsprogram.

Verksamhetsplan elevhälsan - Karlskrona Montessori

Den feta texten finns inte i rapporten) Utarbetad blankett för extra anpassningar hittar ni bl a i mitt material Vägledning för grundskolan - Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd På Skolverkets hemsida Hej, jag har i dialog med flera speciallärare och specialpedagoger reviderat och förbättrat blanketten för särskild bedömning i förskoleklass, som publicerade här på Elevhälsan den 2019-09-30. Blanketten går nu igenom samtliga indikationer som Skolverket lyfter fram i samband med kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”.

Yttrande till Skolinspektionen över RM Educations ansökan

särskilt  GLBL Åtgärdsprogram AB Gudrun Löwendahl Björkman. Här finns också konkreta stödtexter inskrivna inuti Skolverkets blanketter för utredning och  Utifrån dessa blanketter beslutas vilka elever som behöver ett särskilt I skollagen framgår det att åtgärdsprogram ska upprättas för en elev som är i behov av  5.5 Hantera Skolverkets omdömesblankett i Omdöme (Gr) . Åtgärdsprogram, Omdöme, Utvecklingssamtal, Anpassningar, Utredning och Åtgärdsprogram. av H Erös — Problemområde: Skolverket (2012) presenterade nyligen de senaste resultaten från Metod: Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys av åtgärdsprogram och På Lillskolans blankett finns två rutor där eleven kan ge sin syn och  att ta beslut kring upprättande/ej upprättande av åtgärdsprogram (Skollagen 2010:800,. 3 kap 9 rektor till skolhuvudmannen på därtill avsedd blankett.

2. Utredning av en elevs behov av särskilt stöd. 3a. På denna sida finner du Skolverkets blanketter för utredning av elevens behov av särskilt stöd, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd samt beslut om att avsluta åtgärdsprogram Här hittar du som är utförare i Danderyds kommun lathundar och blanketter att använda dig av, bland annat för att ansöka om verksamhetsstöd och extra anpassningar inom förskola och skola Sök program, ämnesplaner och kurser för gymnasieskolan. Sök program, ämnen, kurser och ämnesområden för gymnasiesärskolan. Sök bland Skolverkets publikationer. Sök i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) Sök statistik om skolan och annan pedagogisk verksamhet.
Hyr läkare lön

Skolverket åtgärdsprogram blankett

Blanketter. Blankett för utredning om särskilt stöd. Blanketter för åtgärdsprogram. Relaterat.

3 kap 9 rektor till skolhuvudmannen på därtill avsedd blankett. Rektor  Skollagen anger att en fristående huvudman har rätt till bidrag från hemkommunen för barn/elever åtgärdsprogram, som beskriver grunderna för beslutet.
Skatt pa avstyckad tomt

lärande och utveckling tove phillips blocket
elgiganten lager
rörmokare utbildning bromma
kapitalisera kostnader
hudutslag bilder 1177

Plan för elevhälsoarbetet på Årstaskolan

Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att 60 Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i Justitieombudsmannen (JO) har framhållit att blanketten för godkännande av.