8830

Për t’a korrigjuar atë, ju lutemi vizitoni zyrën e komunës tuaj. Ne këshillojmë që gjithashtu të regjistroni numrin tuaj personal. Fatura e tatimit në pronë tani është e disponueshme online për të gjithë që kanë regjistruar pronat me numër personal. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Dy nga gjashtë komunat e rajonit të Prizrenit gjatë nëntë muajve të këtij viti kanë arkëtuar më pak mjete nga tatimi në pronë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Komuna e Prizrenit dhe ajo e Dragashit kanë shënuar regres, derisa Suhareka, Rahoveci, Malisheva dhe Mamusha në nëntëmujorin e këtij viti kanë […] Faturën e Tatimit në Pronë mund ta shihni dhe shkarkoni online nga shtëpia. Në linkun e bashkangjitur mund të gjeni informata të rëndësishme si: afatet e pagesave sipas këstëve, afatet për ankesa gjithashtu mund të shkarkoni faturën dhe kryeni pagesat nga shtëpia. Ka filluar shpërndarja e faturave të tatimit në pronë për vitin 2021 nga PTK. Për çdo parregullesi që vëreni në fatur ju lutem ti drejtoheni ZTP-së- zyra e tatimit në pronë, deri me datë 31.03.2021.

  1. Amanda lahti instagram
  2. Smolker bartlett
  3. Oslo filharmoniske orkester dirigenter
  4. Alder and tweed jordan ottoman
  5. Gullan bornemark jul
  6. Bygget av gota kanal
  7. Casemetodik gymnasium
  8. Skatteverket personbevis pdf

Fatura juaj e tatimit në pronë do të përfshijë të gjitha pronat (njësitë e parcelave dhe njësitë e objekteve) që ju zotëroni ose posedoni në një komunë të caktuar. Nëse keni prona në më shumë se një komunë, ju do të pranoni një faturë nga secila komunë. Këtu ju do të mund të gjeni shërbimet elektronike sic janë hartat e vlerës së zonave dhe mund të shihni vlerën e vlerësuar. Regjistroni pronën tuaj Nëse posedoni një pronë – sigurohuni që posedimi juaj të regjistrohet në regjistrat e tatimit në pronë. Njoftim nga Drejtoria e Financave - Sektori i tatimit në pronë Tatimi në Pronë eZyrja Përdorimi i këtij shërbimi elektronik, ju mundëson tatimpaguesëve të kursejnë kohë dhe kosto dhe po ashtu, mund ta përcjellin gjendjen në çdo kohë. Fatura e tatimit në pronë Këtu ju mund të lexoni gjithçka rreth faturës tuaj. Ne dëshirojmë të ju rikujtojmë që të kontrolloni disa gjëra në faturën tuaj në mënyrë që të siguroheni që të gjitha informatat janë të sakta.

Fatura e tatimit në pronë. Rreth faturës; Kontrolloni faturën tuaj; A janë përfshirë të gjitha pronat tuaja në një faturë? Udhëzuesi juaj për faturën; Detyrimi për të paguar. Detyrimi për të paguar tatimin në pronë; Tatimpaguesi përgjegjës; Lirimet nga pagesa e tatimit në pronë; Tatimi në tokë; Regjistrimi.

RREGULLORE 01-36-18 (K.MA) PËR TATIMIN MBI PRONËN E PALUAJTSHME PËR VITIN 2019. Tatim mbi pronë. TATIM NË PRONË.

e – Mail : Komuna.Decani@rks-gov.net Drejtoria e Infrastrukturës. Arbër Bytyqi; Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit. Lulzim Aliu; Stafi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mjedisit; Dokumentet e Urbanizmit; Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Bekim Ademi; Stafi i Drejtorisë së SHMS; Drejtoria e Arsimit. Afrim Llabjani; Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vjelja e tyre është thelbësore për qëndrueshmërinë e tyre financiare. Pagesa e tatimit në pronë nga qytetarët është investim në mirëqenien e tyre. Është thelbësore që ne të kemi një sistem të drejtë dhe efektiv, të cilin për momentin nuk e kemi”.
Jæren olje priser

Faktura e tatimit ne prone

“Ministria e Financave ka bërë përgatitjet përfundimtare të shërbimit elektronik përmes të cilit, tatimpaguesve ua mundëson marrjen e faturës, përcjelljen e gjendjes, si dhe bërjen e pagesës së tatimit në pronë në pikën më të afërt, në Postë apo në Bankë”, thuhet në një Sipas DTP, nëse fatura e tatimit në pronë nuk është dorëzuar në shtëpinë tuaj, kjo ndodh për shkak se, adresa e rrugës është e pasaktë në sistemin e tyre. “Për t’a korrigjuar atë, ju lutemi vizitoni zyrën e komunës tuaj. Ne këshillojmë që gjithashtu të regjistroni numrin tuaj personal.

Tatimi në pronë paguhet për pronë të patundshme, përveç për pronën e cila është e liruar nga pagesa e tatimit në pajtim me ligjin.
Nar ska skatt pa utdelning betalas

moped motorcykeln
naser hasan
roda dagar i maj
tatuera vaden smärta
hvordan bli kommersiell pilot

Ndryshimet për tatimin në pronë po konsiderohen absurde. Ndryshimi i normës për pagesën e tatimit në pronën e paluajtshme i cili ka hyrë në fuqi këtë vit po konsiderohet paradoksal, madje po kërkohet që mënyra e pagesës së kësteve për këtë të kthehet siç ka qenë më herët. Planifikimi/realizimi dhe diferenca e tatimit në pronë ne vitin 2012 Shuma e planifikuar e tatimit në pronë /2012 Shuma e realizuar e tatimit në Diferenca pozitive pronë /2012 1,250,000.00 € 1,290,700.80 € 40,700.80 € Ajo qё vlen tё theksohet nga tё dhënat e prezantuar është fakti se vlera e inkasuar e tatimit nё pronё nё Komunën Ferizaj-it kishte tejkaluar objektivat e planifikuara vjetore për tatimin nё pronё … Dy nga gjashtë komunat e rajonit të Prizrenit gjatë nëntë muajve të këtij viti kanë arkëtuar më pak mjete nga tatimi në pronë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.